شنگیر

جهت جدا کردن سنگ ریزه و شن از غلات با کارائی عالی و ظرفیت بالا.

در این نوع شنگیر مقدار هوا،شیب توری،میزان لرزش و همچنین زاویه پرتاب قابل تنظیم بوده و با توجه به کشویی بودن قاب توری ها به راحتی قابل تعویض می باشد.