کله گیر الواتور

بالابر برای حمل غلات و خرده شده آن از کف تا بالای دستگاه ساخته شده است که این کار توسط زنجیر یا تسمه انجام می گیرد.بالابر ها با توجه به ظرفیت و اندازه مورد نیاز ساخته می شوند.