الک مربعی

جهت الک کردن و تفکیک مواد خردشده انواع غلات در قسمت آسیاب کارخانجات استفاده می شود.از امتیاز این نوع الک با قابهای مربع شکل می توان به بازده و ظرفیت بالا،سهولت تعویض،جابجایی قابها و هزینه نصب و نگهداری پاین آن اشاره کرد. این الک در دو مدل 6 و 8 کاناله موجود می باشد.